Onzekerheid en verandering (deel 1)

Onzekerheid en verandering (deel 1)

De wereld om ons heen verandert snel. Zeker op dit moment wordt vrijwel iedereen door het Corona-virus geconfronteerd met grote verandering en onzekerheid. Misschien herken je een of meerdere van de volgende gedachten: Hoe zal het Corona virus zich in Nederland verder...
Mentale gezondheid

Mentale gezondheid

Wat is mentale gezondheid eigenlijk? Mentale gezondheid is een begrip waar geen eenduidige definitie van bestaat. In tegenstelling tot mentale ziektes. Daar is veel aandacht voor de definities. De criteria voor mentale ziektes zijn nauwkeurig vastgelegd. Het lijkt...
Fabrieksinstelling

Fabrieksinstelling

Als je naar jonge kinderen kijkt, zie je hoe je een mens primair is ingesteld. Wat de ‘fabrieksinstelling’ is. Kleine kinderen hebben nog geen gedachten over zichzelf, over de wereld om hun heen. Ze houden zich alleen bezig met wat er in het huidige moment gebeurt....
The three principles

The three principles

Een principe is een grondbeginsel of uitgangspunt. Het is een algemeen erkende waarheid of een algemeen geldige regel die gebruikt kan worden om mee te redeneren of om een actie mee uit te voeren. Denk aan de zwaartekracht of het wiskundig systeem. Zo zijn er ook 3...