‘Vanzelfsprekend’ brengt een nieuw hoopvol perspectief, in een tijd van mentale overbelasting. Dat 25% van de mensen psychische lijden ervaart, de wachtlijsten de pan uitrijzen en de helft van de hulpverleners een te hoge werkdruk ervaart laat zien dat we collectief de verkeerde kant op kijken. We zijn gaan geloven dat negatief denken, ongewenste gevoelens en stress vermeden, gemanaged of bevochten moeten worden.

Maar wat als dit helemaal niet nodig is voor een betere ervaring en juist lijden in de hand werkt? Als we terugkeren naar de wetmatigheden die onze ervaring bepalen en het weer heel simpel maken, blijken we altijd veel meer beschikbaar te hebben dan we denken. We kunnen in elk moment dealen met waar we dan ook maar voor komen te staan. Er valt niets te vermijden, te managen of te bevechten in het moment, ook niet onze gedachten over het verleden en de toekomst.

De ruimte die dan ontstaat is gevuld met creativiteit, veerkracht, verbinding, nieuwe mogelijkheden en handelingsperspectief. Precies wat we nodig hebben in een wereld vol uitdagingen! We nodigen je heel graag uit dit (weer) te gaan zien, zowel voor jezelf als voor ieder ander.