Klavertje drie

Er zit meer in (je) dan je denkt!

Over

Klavertje Drie is een initiatief van Petra Balke en Suzanne Bader, beide ruim 15 jaar werkend in de gezondheidszorg. Petra vanuit de psychologie en geestelijke gezondheidszorg. Suzanne vanuit leefstijl gerelateerde ziekten, zelfmanagement en gedragsverandering.

Petra en Suzanne kwamen bij toeval in aanraking met ’the three principles’ van Sydney Banks. Dit inzicht heeft ze beide een hoop moeiteloosheid opgeleverd. Zowel privé, in relaties, in opvoeding als in werk. Als vanzelfsprekend ontstond het idee en behoefte om dit inzicht te gaan delen. Dit door hun ervaring te bundelen en elkaar te inspireren.

Petra en Suzanne gaan als Klavertje Drie in gesprek over de principes (wetmatigheden) die de menselijke ervaring bepalen. Ze geven inzicht in hoe ‘mens zijn’ werkt. Ze zien dagelijks in de praktijk hoeveel impact dit heeft. Voor iedereen is het fijn en zinvol om het te hebben over wat voor ieder mens gelijk is. Dit ongeacht wat ze denken of voelen, hoe ze zich gedragen of in welke situatie ze zich bevinden. 

Het niet inzoomen op de inhoud van het denken is in het begin wat onwennig, maar is nauwelijks relevant meer zodra het gesprek op gang komt en mensen weer kunnen (h)erkennen waar hun eigen mentale veerkracht zich bevindt. Petra en Suzanne werken dus niet vanuit het idee mensen beter te willen maken of van problemen af te helpen. Door inzicht in hoe ‘mens zijn’ werkt, worden problemen als vanzelf anders ervaren.

Gek genoeg leren we in ons leven vaak niet dat er drie principes zijn die onze ervaring altijd en bij iedereen creëren. Ze zijn zo wetmatig als de zwaartekracht. Inzicht in hoe je ervaring tot stand komt, maakt dat je het leven niet onbewust en onschuldig zwaarder ervaart dan nodig. Gevoel van lijden wordt genormaliseerd, verklaarbaar en daarmee minder beangstigd. Petra en Suzanne helpen iedereen die hier voor openstaat graag aan dit inzicht!

© 2024 Klavertje drie

Thema door Anders Norén