Over ons

Klavertje Drie is een initiatief van Petra Balke en Suzanne Bader, beide ruim 15 jaar werkend in de gezondheidszorg. Petra vanuit de psychologie en geestelijke gezondheidszorg. Suzanne vanuit de lichamelijke gezondheidszorg, gedragsverandering, training en innovatie.

Petra en Suzanne kwamen bij toeval in aanraking met ‘the three principles’ van Sydney Banks. Dit inzicht heeft ze beide een hoop moeiteloosheid opgeleverd. Zowel privé, in relaties, in opvoeding als in werk. Als vanzelfsprekend ontstond het idee en behoefte om dit inzicht te gaan delen. Dit door hun ervaring te bundelen en elkaar te inspireren.

Petra en Suzanne gaan als Klavertje Drie in gesprek over de principes (wetmatigheden) die de menselijke ervaring bepalen. Ze geven inzicht in hoe ‘mens zijn’ werkt. Ze zien dagelijks in de praktijk hoeveel impact dit heeft. Voor iedereen is het fijn en zinvol om het te hebben over wat voor ieder mens gelijk is. Dit ongeacht wat ze denken of voelen, hoe ze zich gedragen of in welke situatie ze zich bevinden.

Het niet inzoomen op de inhoud van het denken is in het begin wat onwennig, maar is nauwelijks relevant meer zodra het gesprek op gang komt en mensen weer kunnen (h)erkennen waar hun eigen mentale veerkracht zich bevindt.

Petra en Suzanne werken dus niet vanuit het idee mensen beter te willen maken of van problemen af te helpen. Door inzicht in hoe ‘mens zijn’ werkt, worden problemen als vanzelf anders ervaren.

Gek genoeg leren we in ons leven vaak niet dat er drie principes zijn die onze ervaring altijd en bij iedereen creëren. Ze zijn zo wetmatig als de zwaartekracht. Inzicht in hoe je ervaring tot stand komt, maakt dat je het leven niet onbewust en onschuldig zwaarder ervaart dan nodig. Gevoel van lijden wordt genormaliseerd, verklaarbaar en daarmee minder beangstigd. Petra en Suzanne helpen iedereen die hier voor openstaat graag aan dit inzicht!

Petra

Petra is ervan overtuigd dat achter alle mogelijke klachten een volkomen gezond, krachtig en flexibel persoon schuilgaat.

Petra werkt sinds 2003 binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ze heeft in de eerste 10 jaar zeer uiteenlopende ervaring opgedaan in de rol van zowel diëtist als psycholoog, in diverse GGZ- instellingen gericht op eetstoornissen, angststoornissen, posttraumatische stressklachten en stemmingsstoornissen.

Sinds het afronden van de opleiding tot gezondheidszorg-psycholoog (GZ-psycholoog) werkt ze met veel plezier als zelfstandig gevestigd psycholoog. Ze richt zich op (jong)volwassenen met uiteenlopende problematiek. Veel voorkomende redenen dat mensen zich aanmelden zijn somberheid, burn-out, angst, onzekerheid en eetproblemen.

Petra is ervan overtuigd dat achter alle mogelijke klachten een volkomen gezond, krachtig en flexibel persoon schuilgaat. Een persoon die door ervaringen, gedachten en daarbij horende gevoelens dat zelf niet (meer) kan zien en ervaren. Petra helpt heel graag om dit samen weer terug te vinden. Ze reikt manieren aan om niet alleen lichter om te kunnen gaan met de klachten, maar ook met alle andere aspecten van ‘het mens zijn’. Ze doet dit zonder oordeel, gelijkwaardig en met volle aandacht voor de eigen beleving.

Suzanne

Al van jongs af aan was Suzanne geïnteresseerd in het welbevinden van mensen en het verlichten van lijden.

Via verpleegkunde, diëtetiek en psychologie ging Suzanne met tal van mensen en hulpverleners in gesprek over gezondheid en welbevinden. Ook ging ze hulpverleners trainen in methodiek om het zelfmanagement van mensen te bevorderen, middels respect, empathie, nieuwsgierigheid en gelijkwaardigheid. Ze is de auteur van een groep groepseducatieprogramma’s gericht omgaan met (chronische) ziekte en leefstijl. Ze werkt nu als facilitator zorginnovatie in een ziekenhuis.

Daarnaast volgde ze een eigen persoonlijke zoektocht naar welbevinden en het in perspectief plaatsen van haar eigen ervaringen. Toen ze zich ging verdiepen in de drie principes viel alles op zijn plek.

In het zien van wat voor ieder mens gelijk is en de wetmatigheid achter al onze ervaring is een onuitputtelijke bron van inzicht en inspiratie voor Suzanne. Haar ervaring is dat het delen hiervan altijd lichtheid en hoop geeft. Ze zet zich dan ook heel graag in om dit beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dit in zowel individuele gesprekken, in het begeleiden van groepen en het schrijven van boeken en artikelen als het maken van materialen voor de Klavertje Drie Academie.