Een principe is een grondbeginsel of uitgangspunt. Het is een algemeen erkende waarheid of een algemeen geldige regel die gebruikt kan worden om mee te redeneren of om een actie mee uit te voeren.

Denk aan de zwaartekracht of het wiskundig systeem.

Zo zijn er ook 3 grondbeginselen over de menselijke ervaring, ‘The Three principles’, gedefinieerd door Sydney Banks in de jaren 70. Ze vormen de basis van de gehele menselijke realiteit. Het is geen geloof, maar een samenkomst van een aantal simpele waarheden.

Mind + conciousness + thought = reality

Het eerste principe is ‘Mind’ ofwel het ‘zijn’. Dit staat voor het leven zelf, de sturende kracht of energie achter alles. Alles is continu in beweging en verandert. Er is iets wat dat stuurt. Alles in de natuur is in essentie volkomen compleet en perfect. Net als jij. Je hebt van nature een instinct. Je bent verbonden met alles om je heen. Dit geldt voor iedereen in dezelfde mate.

Een boom weet precies welk seizoen het is. Een rups verandert in een vlinder. Vrouwtjes schildpadden keren terug naar hun eigen geboortegrond om haar eigen eieren te leggen. Als je je snijdt maakt je lichaam een korstje. De planeten draaien om de zon. Er zijn oneindig veel voorbeelden van processen waar een sturende kracht achter zit.

Het tweede principe is ‘conciousness’ ofwel bewustzijn. Dat is het vermogen te ervaren, te observeren, te aanschouwen, de ruimte waarin alles zich afspeelt. Dit bewustzijn bestaat alleen in het ‘nu’. Je kan je maar van 1 gedachte tegelijk bewust zijn in het huidige moment. Als die gedachte gaat over gisteren ben je er alsnog bewust van op dit moment. Ofwel: je vult NU je bewustzijn, met een gedachte aan gisteren. Door te denken wordt het nu niet ineens gisteren.

Het derde principe ’thought’, de kracht van de gedachten en het vermogen te kunnen denken. Gedachten geven het leven vorm en inhoud. Ze zijn er altijd en komen en gaan als vanzelf. Zonder dat je hier invloed op hebt. Het geeft oneindig veel mogelijkheden. Alleen in gedachten kun je terug naar het verleden en vooruit in de toekomst. Je kunt herinneringen ophalen, plannen maken over de toekomst, creëren, dromen en fantaseren. Alle gedachten zijn neutraal, totdat je er door denken een lading aan geeft. Je kunt ze serieus nemen, vasthouden, omarmen, labelen als goed of slecht, er bang of depressief van worden. Het begin van een emotie of het ondernemen van een actie wellicht.

Ook kun je er geen specifieke aandacht aan geven, ze laten zijn wat ze zijn. Dan gaan ze net zo vanzelf als ze kwamen weer weg. Dat geeft ruimte voor een nieuwe gedachte.

Nothing is good or bad, thinking makes it so. (William Shakespeare)

Deze 3 principes zijn op iedereen van toepassing en in elk mens aanwezig. Net als de zwaartekracht op ons allemaal van toepassing is (de ene persoon heeft dat niet meer dan de andere). Elke ervaring is een mix van deze 3 bouwstenen.

Inzicht krijgen in de werking van dit systeem zorgt ervoor dat je gaat inzien dat je ervaring altijd binnenin jou bestaat, niet buiten jou.

Met dit inzicht zal je nog met dezelfde dingen in het leven te maken krijgen. Maar kun je ze anders ervaren. Er is houvast, structuur, rust,  ruimte en beweging. Dit moeiteloos, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen of denken.

Het enige wat nodig is, is je openstellen voor het inzicht dat er drie principes zijn die je realiteit bepalen. Hiermee vallen wellicht een aantal oude vertrouwde overtuigingen vanzelf weg. Leven wordt simpeler en minder afhankelijk van de buitenwereld.