De basis: hoe mens zijn werkt

In deze basismodule leer je laagdrempelig en op je eigen tijd hoe mens zijn werkt. We leggen hierin de basis uit die we gebruiken in alles wat we doen met Klavertje Drie. De academie werkt met modules. Elke module is …

Curriculum

INTRODUCTIE

Les1.1
Introductie ‘Hoe mens zijn werkt’
Les1.2
Vragenlijst vooraf

GEDACHTEN KOMEN EN GAAN

Les2.1
Uitleg: Het principe gedachten
Les2.2
Tekst: Gedachten komen en gaan
Les2.3
Animatie: Het is maar hoe je erover denkt
Les2.4
Dromen en nachtmerries
Les2.5
Wat als gedachten…
Les2.6
Inspiratie: The Power of Thought – Sydney Banks

ALLES WORDT GESTUURD EN IS ALTIJD IN BEWEGING

Les3.1
Uitleg: Het principe zijn
Les3.2
Tekst: Alles wordt gestuurd en is altijd in beweging
Les3.3
Animatie: Alles is in beweging
Les3.4
Natuurwetten
Les3.5
Wat als jij….
Les3.6
Inspiratie: A whole new way of thinking about thought – Michael Neill


ALLES IS ALTIJD IN HET MOMENT

Les4.1
Uitleg: Het principe bewustzijn
Les4.2
Tekst: Alles is altijd in het moment
Les4.3
Animatie: Het huidige moment is alles wat er is
03 min
Luisteren met aandacht
Les4.5
Wat als in het huidige moment…
Les4.6
Inspiratie: Eckhart Tolle

STAAT VAN ZIJN

Les5.1
Uitleg: De kwaliteit van ons denken in het moment
Les5.2
Tekst: Staat van zijn
Les5.3
Animatie: Staat van zijn bepaalt hoe je je voelt
Les5.4
Wat als jouw staat van zijn…
Les5.5
Inspiratie: One Thought

ONZE FABRIEKSINSTELLING IS NIET TE WISSEN

Les6.1
Uitleg: Wat we van nature bezitten
Les6.2
Tekst: Onze fabrieksinstelling
Les6.3
Animatie: kinderen
Les6.4
Inspiratie: Your mind is yours and it is free
Les6.5
Inspiratie: Letting the Human Weather Pass

WE ERVAREN ENKEL ONZE EIGEN VERSIE VAN DE WERELD

Les7.1
Uitleg: We ervaren niet onze omstandigheden maar onze gedachten erover
Les7.2
Tekst: We ervaren de wereld van binnen naar buiten
Les7.3
Animatie: Van binnen naar buiten
Les7.4
Iedereen zijn eigen illusies
Les7.5
Je bent oké wat er ook gebeurt omdat…
Les7.6
Inspiratie: Why Aren’t We Awesome?
Les7.7
Inspiratie: The Inside-Out Nature of Life

NIEUW INZICHT IS ALTIJD BESCHIKBAAR

Les8.1
Uitleg: Hoe inzicht krijgen werkt
Les8.2
Tekst: Nieuw inzicht is altijd beschikbaar
Les8.3
Animatie: Vormen van kennis
Les8.4
Inspiratie: The Dragon Story

DE DRIE PRINCIPES

Les9.1
Uitleg: Wat zijn de 3 principes nou precies?
Les9.2
Tekst: De drie principes
Les9.3
Animatie: Altijd drie principes in werking
Les9.4
De drie principes verklaren hoe…

AFRONDING

Les10.1
Afronding
Les10.2
Vragenlijst achteraf

9.2 Tekst: De drie principes

Een principe is een grondbeginsel of uitgangspunt. Het is een algemeen erkende waarheid of een algemeen geldige regel die gebruikt kan worden om mee te redeneren of om een actie mee uit te voeren. Er zijn drie principes die de menselijke ervaring bepalen. ‘The Three principles’ zijn gedefinieerd door Sydney Banks in de jaren 70. Deze drie principes verwijzen naar hoe onze ervaring altijd en bij iedereen wordt gecreëerd en zijn de inspiratie voor wat we doen met Klavertje Drie. In deze les meer achtergrond over ‘The Three Principles’, terug naar de bron.

Het eerste principe is ‘Mind’ ofwel het ‘zijn’. Dit staat voor het leven zelf, de sturende kracht of energie achter alles. Alles is continu in beweging en verandert. Er is iets wat dat stuurt. Alles in de natuur is in essentie volkomen compleet en perfect. Net als jij. Je hebt van nature een instinct. Je bent verbonden met alles om je heen. Dit geldt voor iedereen in dezelfde mate. Dit is besproken in tweede les van deze module.

Een boom weet precies welk seizoen het is. Een rups verandert in een vlinder. Vrouwtjes schildpadden keren terug naar hun eigen geboortegrond om haar eigen eieren te leggen. Als je je snijdt maakt je lichaam een korstje. De planeten draaien om de zon. Er zijn oneindig veel voorbeelden van processen waar een sturende kracht achter zit.

Het tweede principe is ‘conciousness’ ofwel bewustzijn. Dat is het vermogen te ervaren, te observeren, te aanschouwen, de ruimte waarin alles zich afspeelt. Dit bewustzijn bestaat alleen in het ‘nu’. Je kan je maar van 1 gedachte tegelijk bewust zijn in het huidige moment. Als die gedachte gaat over gisteren ben je er alsnog bewust van op dit moment. Ofwel: je vult NU je bewustzijn, met een gedachte aan gisteren. Door te denken wordt het nu niet ineens gisteren. Dit is besproken in de vierde les.

Het derde principe ‘thought’, de kracht van de gedachten en het vermogen te kunnen denken. Gedachten geven het leven vorm en inhoud. Ze zijn er altijd en komen en gaan als vanzelf. Zonder dat je hier invloed op hebt. Het geeft oneindig veel mogelijkheden. Alleen in gedachten kun je terug naar het verleden en vooruit in de toekomst. Je kunt herinneringen ophalen, plannen maken over de toekomst, creëren, dromen en fantaseren. Alle gedachten zijn neutraal, totdat je er door denken een lading aan geeft. Je kunt ze serieus nemen, vasthouden, omarmen, labelen als goed of slecht, er bang of depressief van worden. Het begin van een emotie of het ondernemen van een actie wellicht. Ook kun je er geen specifieke aandacht aan geven, ze laten zijn wat ze zijn. Dan gaan ze net zo vanzelf als ze kwamen weer weg. Dat geeft ruimte voor een nieuwe gedachte. Dit is in de allereerste les aan bod gekomen.

Nothing is good or bad, thinking makes it so. (William Shakespeare)

Er zijn altijd 3 principes aan het werk die onze ervaring bepalen. Dit is voor ieder mens gelijk. Er is een sturing, iets wat alles in beweging houdt en streeft naar heelheid. Dit is voor ieder mens in dezelfde mate van toepassing. Elk mens is in staat te denken en heeft constant gedachten. Gedachten die komen en gaan, van troebel naar helder en weer terug. Gedachten zijn niet ‘zelf’ bedacht. We zijn in staat onze gedachten te observeren en ze te voelen doormiddel van emoties en lichamelijke gewaarwordingen. Onze gedachten komen tot leven middels ons bewustzijn in het moment. De ervaring die we hebben, heeft te maken met waar we ons bevinden in ons denken, niet in de situatie waarin we zijn. We zijn zo in essentie allemaal precies hetzelfde.

De drie principes zijn zo vanzelfsprekend, maar ze lijken je weer makkelijk te ontglippen. Het geeft geen houvast voor acties in het dagelijks leven of omgang met moeilijke momenten. Er zit geen kant en klare oplossing in. Je kunt er niet goed of slecht in zijn. Wat biedt het dan wel?

De manier waarop we vrijwel alles in ons leven lijken te bekijken, is alsof we door middel van onze eigen acties en ons eigen denken of de situatie kunnen veranderen of er slachtoffer van zijn. Als je maar hard genoeg werkt en genoeg wilskracht hebt, heb je controle. Zo niet, dat is het je eigen persoonlijke falen of ben je overgeleverd aan iets buiten jezelf.

Wat de 3 principes doen is deze basisaanname verwerpen. Er zijn 3 principes die altijd aan het werk zijn, in alle mogelijke situaties: Je wordt gestuurd, je hebt gedachten en je bewustzijn brengt dit tot leven. Binnen deze uitgangspunten past het niet om acties te ondernemen om niet te denken wat je denkt, niet te voelen wat je voelt. Je hoeft er niet van weg. Het verandert uit zichzelf, continu. Ook heeft wilskracht hier geen structurele plek. Natuurlijk kun je van alles doen met de gedachten die je hebt. Je kunt allerlei acties ondernemen, hierin sta je vrij. Maar je bent ook vrij er geen actie op te ondernemen, als je heftige emoties ervaart en die ziet als signaal dat het denken troebel is.

Hoe zou het voor je zijn als alles wat je denkt en voelt oké en veilig is voor dit moment? Dat je daar niets aan hoeft te veranderen, ook al zijn het ‘ongewenste’ emoties en gedachten? Ze kunnen je niet kapot maken en gaan altijd vanzelf weer weg.

Wat als je vertrouwen krijgt, dat je altijd nieuwe gedachten zult krijgen? Dat dit ook de bedoeling is? Je mag er altijd vanuit gaan dat je uitzichtloze denken in het moment er sowieso anders uit zal zien bij het arriveren van nieuwe gedachten. Je hoeft het niet te forceren, het gaat geheel vanzelf. Je mag vertrouwen dat het weer verandert. Je kan door je gedachten niet worden bedreigd of kapot gemaakt.

Je ervaring is altijd alleen in het huidige moment. Je hebt geen invloed meer over het verleden en je hoeft je toekomst niet te regisseren. Je kunt alleen iets met het huidige moment en de gedachten die je daarin hebt. Dat maakt je ervaring een stuk overzichtelijker. Zeker als je niet van alles hoeft met alle gedachten die je hebt en je ze niet hoeft te zien als de absolute waarheid.

 ‘When you aren’t afraid of your emotions and you don’t take it all so seriously, Being Human is infinitely easy and unbelievably wonderful.’ (Amy Johnson)