Klavertje drie

Er zit meer in (je) dan je denkt!

3 principes

Wat wij doen als Klavertje Drie is geïnspireerd op de 3 principes.

Ooit zag een man in dat een gebrek aan inzicht en het vasthouden aan een aantal cruciale misvattingen de oorzaken zijn van veel menselijk lijden. Hij zag de wetmatigheid in al onze ervaring. Zijn naam is Sydney Banks. Hij definieerde zijn inzicht in de jaren ‘70 in ‘the three principles’. De drie principes staan voor een set revolutionaire inzichten die totaal anders dan gebruikelijk naar welbevinden, gedragsverandering en menselijk gedrag kijken. Banks definieerde ze in principes die de menselijke ervaring bepalen, los van de inhoud van het denken en externe omstandigheden. Principes als algemene natuurwetten die altijd en voor iedereen gelden. Deze set inzichten gaan dus over wat alle mensen met elkaar gemeen hebben. Wat we ook denken, voelen en doen.

Drie principes die onze ervaring bepalen, zijn altijd aan het werk. Zo stuurt een principe alles in en om ons heen (principe ‘zijn’). Dit principe houdt alles in beweging en streeft naar heelheid. Je kunt het moeder natuur, God of energie noemen. Het is in alles en iedereen aanwezig. Daarnaast is elk mens in staat te denken en heeft elk mens constant gedachten (principe ‘gedachten’). Gedachten die komen en vanzelf weer gaan. We beleven de wereld altijd vanuit ons denken. Naast dat we gestuurd worden en denkende wezens zijn, zijn we in staat onze gedachten te ervaren in het huidige moment. Dit doen we door middel van emoties en lichamelijke gewaarwordingen (principe ‘bewustzijn’). We zijn hierin allemaal hetzelfde.

Deze principes worden al duizenden jaren besproken op allerlei verschillende manieren. Wat dit boek anders maakt, is dat het wordt losgemaakt van religie, streven naar verlichting of spiritualiteit. Het geeft een uitleg hoe ervaring werkt, voor iedereen en op een manier die helpend, hoopvol en inzicht gevend is. Het gaat niet over de inhoud van het leven, maar over de vorm waarin je het ervaart. Zo worden de bouwstenen van de eigen ervaring helder. Het resultaat is dat de ervaring verklaarbaar en voorspelbaarder wordt. Je hoeft het niet te geloven, te snappen of jezelf erin te trainen. Het is geen nieuwe stroming, overtuiging, geloof, filosofie, methode of therapievorm. Het gaat enkel om het inzien hoe het werkt. Zo maak jij met dit inzicht je ervaring logischerwijs niet (meer) onnodig zwaarder.

© 2023 Klavertje drie

Thema door Anders Norén