Klavertje drie

Er zit meer in (je) dan je denkt!

Alles wordt gestuurd en is continu in beweging

Alles is continu in beweging en verandert. Dit wordt geregeld zonder dat iemand daar iets voor hoeft te doen. Dit mechanisme is in essentie volkomen compleet en perfect. Dit staat voor het leven zelf, de sturende kracht of energie in alles. Als het je helpt kun je het ook moeder natuur, God of het universum noemen.

Je zou het kunnen zien als de elektriciteit die alles constant in beweging houdt. Het voorziet het gehele systeem van energie. Het is de sturende kracht. Het zorgt dat alles gaat zoals het hoort te gaan, volgens de wetten van de natuur. Alle mogelijkheden, alle kennis, intelligentie, inzicht, creativiteit zijn erin beschikbaar. Dit is in de natuur overal te zien.

De natuur is volmaakt perfect, veerkrachtig en in balans. Alles is goed zoals het is en werkt samen. In de natuur wordt alles hergebruikt en gerecycled. Alles heeft zijn natuurlijke rol en instinct. Een rups verandert in een vlinder. Eikels worden eikenbomen en geen beukenbomen. Een boom weet precies wanneer, hoe, waar en hoeveel blaadjes het moet maken. Trekvogels hebben een ingebouwd kompas die zorgt dat ze de goede kant op vliegen. Schildpadden leggen hun eieren op hetzelfde strand als waar ze zelf zijn geboren. Door evolutie passen dieren en planten zich aan, aan hun veranderende omgeving. De natuur is zo ontzettend divers dat overal een oplossing voor te vinden is. Er zijn eindeloos veel voorbeelden te bedenken van processen die precies lopen zoals ze horen te gaan (als ze niet worden verstoord), volgens de geldende natuurwetten. De sturing daarachter is ‘het zijn’.

We zijn schakels in een groot gestuurd geheel. Het bewijs daarvan is overal. We hebben hier als mensen geen controle over. Neem alleen al het weer, eb en vloed, dag en nacht.

Al eeuwen wordt er gedacht, gefilosofeerd, gebeden en gezocht naar (de oorsprong van) dit zijn. Godsdiensten, stromingen, sektes, new age bewegingen, goeroes hebben allemaal hun eigen overtuiging over het ontstaan van dit zijn en de vorm die het wel of niet heeft.

Als je ‘het zijn’ los ziet van een religie of overtuiging, kun je het een principe noemen. Een principe wat de menselijke realiteit bepaald. Het is net zo wetmatig als de zwaartekracht.

Als principe heeft een aantal kenmerken:
– Het is er in iedereen in precies dezelfde mate, er is geen hierarchie of je nou ‘gelooft’ in iets of niet
– Het is tijdloos
– Het is niet goed of fout
– Het heeft geen vorm, je kunt het niet zien of vastpakken
– Het is overal.

Het bewijs zit ook in je eigen lichaam. Als je een wondje hebt, weet je lichaam precies hoe het te helen. Daar hoef je niets voor te doen. Sterker nog als je aan het korstje krabbelt, duurt het juist langer voordat het wondje geheeld is. Je hartslag gaat automatisch omhoog als je gaat sporten. Je krijgt kippenvel als je het koud hebt. Je lichaamstemperatuur gaat omhoog bij ziekte om bacteriën te doden. Alle cellen in je lichaam worden steeds vernieuwd. Er zijn darmcellen die elke 5 dagen worden vervangen. Andere cellen zijn elke 7 jaar aan de beurt. Elke cel weet precies wat zijn taak is en neemt deel in het grotere geheel. De gehele fysiologie van ons lichaam wordt volledig gestuurd, zonder dat we daar iets voor hoeven te doen. Deze intelligentie stuurt niet alleen lichamelijke welbevinden, maar ook geestelijk welbevinden. Het is primair ingesteld op heelheid. Het is super intelligent.

We zijn ons vaak niet bewust van wat continu gebeurt zonder enige moeite of inspanning. We focussen ons vooral op wat we met wilskracht zouden moeten/willen veranderen.

Wij mensen zijn een diersoort. Wat ons onderscheidt van andere dieren is de mogelijkheid om te denken, terug en vooruit in de tijd. Dit is een prachtige en handige skill. We zijn hierdoor wel gaan geloven dat we het systeem waarin we leven zelf in de hand hebben. Dat het leven maakbaar is. Dat we het kunnen sturen. We zijn hierdoor het contact kwijtgeraakt met het sturende systeem waarin we leven dat niets te maken heeft met verleden of toekomst. We krijgen meer moeite om onze natuurlijke rol en ons instinct nog te ervaren in het huidige moment.

Dit soort denken creëert de illusie dat jij jouw eigen leven zelfs moet sturen. Dat je zelf het totale verloop van je leven in de hand hebt. Dit geeft een schijnzekerheid, maar ook een enorme schijn-verantwoordelijkheid die niet te dragen valt. Als je gevangen bent in deze eenzame illusie lijkt het of de wereld niet klopt en dat dit door jouw eigen handelen komt. Je hebt in deze staat geen beschikking over die universele inzichten, creativiteit en kennis. Wat je dan kunt gaan doen is op wilskracht of disciplines een techniek aanleren, activiteiten ondernemen, doelen stellen of een strategie kiezen om je beter te voelen. Of juist het tegenovergestelde, het ‘opgeven’. Je voelt je uitgeput en/of een speelbal van je omgeving.

Het leven wordt zoveel moeitelozer door ‘samen te werken’ met deze altijd beschikbare intelligentie die al in je zit en continu beschikbaar is. We bestaan allemaal uit hetzelfde, uit dezelfde energie. Het is de energie die zorgt dat een bloem weet waar zijn blaadjes moeten komen. Maar het is ook de energie die zorgt dat jij een inzicht krijgt in wat je moet doen in een moeilijke situatie. Dat is allemaal geregeld, ook voor jou. Het is als een thuisbasis, tussen je uitstapjes in gedachten (vooruit en achteruit in de tijd) door.

Het feit is dat alles continu verandert door een energie die ons stuurt en leidt. Dit is geen geloof maar een simpele constatering waar je overal het bewijs voor kunt vinden. Het is een principe.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Klavertje drie

Thema door Anders Norén